/ Home / FAQ / Assemblage  

CE-markering van halffabrikaten

Vraag Moeten halffabrikaten, niet zijnde machines zijn voorzien zijn van een CE markering?

Antwoord Je zou even moeten kijken onder welke Richtlijn het dan valt en als het wel onder een of meerdere Richtlijnen valt dan moet je in die Richtlijn(en) lezen of het CE gemarkeerd moet worden of dat je product uitgesloten is.

Log anders even in op onze CE Tool, die loodst je er doorheen, zie tools.euronorm.netGo to tools.euronorm.net

 

Willem Verwoerd