/ Home / FAQ / Assemblage  

Samen met ander bedrijf machine bouwen en CE

Vraag We hebben in samenwerking met een bedrijf een machine gebouwd. Er is afgesproken dat het andere bedrijf de CE-markering van de machine zou verzorgen. Deze hebben we ook onvangen, maar naar onze mening ontbreken de gedetaillieerde tekeningen incl. stuklijsten. Kunnen wij deze gegeven (tekeningen, stuklijsten, enz.) van het andere bedrijf eisen?

 

Antwoord Ik kan daar zo geen uitspraak over doen. In principe moet de hoofdaannemer dit regelen. Die heeft het totaal overzicht. Is de andere partij min of meer een onderaannemer, dan heeft hij het totaal overzicht niet en zal hij slechts delen van de informatie kunnen leveren. Is hij hoofdaannemer, dan moet hij een complet pakket leveren. Maar dan is hij verantwoordelijk voor de compleetheid en hoef jij je in principe geen zorgen te maken over compleetheid e.d. Dat houdt niet in dat je ziende blind mag zijn! Denk er wel aan dat voor een CE-markering alleen die stukken die nodig zijn om aan te tonen dat een product aan de elementaire eisen rond veiligheid, gezondheid en milieu voldoet in het dossier komen. De rest mag, maar het hoeft niet!

 

Log anders even in op onze CE Tool, die loodst je er doorheen, zie tools.euronorm.netGo to tools.euronorm.net

 

Willem Verwoerd