/ Home / FAQ / Verklaring van overeenstemming  

Bovenloopkraan met IIA of IIB verklaring?

Vraag Binnen ons bedrijf is er onduidelijkheid over het afgeven van een IIA danwel een IIB voor bovenloopkranen. Een bovenloopkraan in bijvoorbeeld een fabriekshal oefent invloed uit op de constructie van het gebouw. M.a.w. een bovenloopkraan met een bedrijfslast van bijvoorbeeld 50 ton die met deze last heen en weer kan rijden in deze fabriekshal oefent op de onderliggende constructie zowel statische als dynamische krachten uit die aanzienlijk kunnen zijn. Feitelijk betekend dit dat de fabriekshal speciaal moet zijn ontworpen voor het toepassen van een bepaald type kraan en de opgegeven bedrijfslast.

Mijn vraag is als volgt: Moet voor deze kraan een IIA verklaring worden afgegeven, en zo ja, volstaat de fabrikant van de bovenloopkraan met het formuleren van de bouwkundige eisen voor het veilige gebruik van de kraan. Of, moet er een IIB verklaring worden afgegeven waarna de aannemer van de fabriekshal (danwel de eigenaar) een IIA verklaring moet afgeven voor de fabriekshal inclusief bovenloopkraan. De laatste redenering lijkt mijzelf niet juist omdat voor een gebouw geen CE verklaring vereist is. Anderzijds lijkt ook een IIB verklaring niet juist omdat deze een "verbod op gebruik" inhoud.
Antwoord
Een bovenloopkraan is een zelfstandig werkende machine. Deze moet voorzien
zijn van een CE-markering en er wordt een II-A verklaring meegeleverd.
Deze kraan is in theorie in ieder gebouw te gebruiken. Wel is duidelijk
dat de kraanbaan en het gebouw moeten voldoen aan bepaalde eisen. De
fabrikant van de kraan zal in zijn gebruiksaanwijzing duidelijk aangeven
welke krachten de kraan uit kan oefenen op zijn draagconstructie. Dit is
voor de koper namelijk heel moeilijk en erg veel werk als hij dit zelf uit
moet zoeken. De fabrikant van de kraan heeft hier specifieke kennis van en
kan dit zo aangeven.

De koper van de kraan zal zich vervolgens er van moeten overtuigen dat het
gebouw waarin de kraan wordt geplaatst voldoet aan deze eisen die de
leverancier van de kraan heeft aangegeven. Uiteindelijk valt het gebouw
onder de bouwproducten richtlijn. Vanwege het ontbreken van diverse
uitvoeringsbeschikkingen is nog geen duidelijkheid hoe een en ander CE
gemarkeerd kan / moet worden. Gebouwen worden dus nog steeds geleverd
zonder CE-markering, terwijl veel gebruikte (onder) delen en materialen
wel CE gemarkeerd zijn. Maar ongeacht de stand van zaken, ook hier zal
bewijs nodig zijn dat een en ander klopt, onder andere door sterkte
berekeningen.M. Verwoerd