/ Home / FAQ / Gebruiksaanwijzing  

Incomplete gebruikershandleiding

Regelmatig ontvangen we vragen over gebruikershandleidingen. Er zijn bedrijven die (uit veiligheidsoverwegingen) niet alle informatie in de gebruikershandleiding vermelden. Er zijn diverse gebruikers die constateren dat een gebruikershandleiding incompleet is en daar bezwaar tegen willen maken.

Veelal betreft het machines waar de monteurs van het bedrijf de machine ter plaatse installeren en daarbij bepaalde specifieke werkzaamheden verrichten. Voor die werkzaamheden is specifieke kennis noodzakelijk of moeten de medewerkers een speciale opleiding voor hebben gevolgd. Wordt al deze informatie in de gebruikershandleiding gegeven, dan is het niet ondenkbaar dat onbevoegde personen deze werkzaamheden gaan uitvoeren. Hierbij is het risico dat deze werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd, er schade ontstaat of er ongevallen gebeuren. Dit is de reden waarom de fabrikant een deel van de informatie niet in de gebruikershandleiding vermeld.

In principe is een bedrijf verplicht alle gegevens te vermelden in een gebruikershandleiding. Gezien het bovenstaande is het echter goed voor te stellen dat de fabrikant dit niet wil. Heeft iemand geprobeerd bepaalde werkzaamheden uit te voeren en er gaat iets mis, dan krijgt de fabrikant naderhand verwijten / problemen. De oplossing is te vinden door het uitgeven van een gebruikershandleiding in delen. Wat bedoel ik hiermee?
Een fabrikant doet alle informatie die het bedrijf nodig heeft om de machine veilig te gebruiken en het normale onderhoud in één gebruikershandleiding. Zijn er zaken waar de fabrikant de klant niet over wilt informeren, dan wordt in deze gebruikershandleiding de mededeling opgenomen dat die werkzaamheden alleen uitgevoerd mogen worden door personeel dat een bepaalde kwalificatie heeft. Ter promotie van je eigen buitendienst kan daar achter vermelden "zoals de medewerkers van de buitendienst van ons bedrijf".

Juridisch gezien kan dit problemen geven als je uitsluitend je eigen buitendienst de benodigde informatie geeft. Er is in de EU immers een vrijhandelsprincipe. Dat betekent dat een ieder die bepaalde bevoegdheden heeft in staat gesteld moet worden deze werkzaamheden uit te voeren. Hiermee wordt voorkomen dat een machine goedkoop (soms onder kostprijs) wordt aangeboden. Naderhand blijkt de koper echter “vast te zitten” aan de fabrikant voor bepaalde werkzaamheden. Deze rekent daarvoor uurtarieven waar hij de gegeven marge bij de verkoop ruimschoots terug verdient.

De fabrikant ondervangt deze juridische problemen door te vermelden op verzoek van de eigenaar van de machine deze specifieke informatie ter beschikking wordt gesteld aan een door de eigenaar aan te wijzen bedrijf / afdeling dat beschikt over personeel met de voor dat werk benodigde kwalificaties. Op deze manier voorkom je het verwijt dat de fabrikant de eigenaar van de machine dwingt gebruik te maken van zijn service dienst.M. Verwoerd