/ Home / FAQ / Verklaring van overeenstemming  

Wie schrijft de verklaring van overeenstemming?

Vraag Ons bedrijf besteed enkele onderdelen uit aan andere
bedrijven. Volgens tekeningen gemaakt door ons worden deze
vervaardigd. Kan ik van het bedrijf dat in opdracht van ons de
onderdelen vervaardigt een Inbouwverklaring eisen?


Antwoord
Jullie ontwerpen de onderdelen. De veiligheid van deze onderdelen en het
halffabrikaat dat er van gemaakt wordt (en eindproduct) hangt af van jullie
ontwerp. Daar ligt ook de verantwoording voor de CE markering resp. de af te geven verklaring. De man die de producten maakt weet mogelijk niet eens hoe ze worden gebruikt.

Het kan zelfs zo ver gaan dat hij een levensgevaarlijke machine levert.
Wordt deze machine echter in een ruimte geplaatst waar nooit iemand bij
kan, dan is er geen probleem. Maar hij kent die situatie niet, alleen zijn
opdarchtgever.
Laat staan dat hij in staat kan zijn uitspraken te doen over de
veiligheidsaspecten van de onderdelen. Als jobber maakt hij gewoon wat een
ander vraagt.

Met andere woorden jullie moeten zelf de Verklaring van overeenstemming afgeven.

Succes,

M. Verwoerd