/ Home / FAQ / Verklaring van overeenstemming  

Nieuwe verklaring afdwingen bij wijziging?

Vraag Een aantal jaren geleden is door ons een machine geleverd met een IIA verklaring. De eindgebruiker heeft wijzigingen aangebracht in de veiligheidsvoorzieningen van de machine en ons hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De eindgebruiker eist nu van ons een vernieuwde IIA verklaring en herkontrole van de machine, zijn wij hiertoe verplicht?


Antwoord
Indien iemand een machine wijzigt, dan vervalt de geldigheid van de CE
markering. Immers de fabrikant heeft de machine, zoals hij deze heeft geleverd,
beoordeeld en in overeenstemming met de richtlijn bevonden. Met betrekking tot de gewijzigde machine heeft hij geen kennis van de aard van de wijziging en hoe een en ander doorwerkt op de totale machine. Voorbeeld: Er wordt een noodstop bijgeplaatst. Reageert de machine nog steeds correct op alle noodstoppen, werkt de bediening nog correct, hoe verloopt het resetten enzovoort. Degen die de machine modificert (of laat modificeren) heeft daar wel kennis van. Deze zal dus de machine opnieuw in overeenstemming met de daarvoor geldende Europese richtlijnen moeten verklaren..

Vandaar dat degene die de machine wijzigt zelf moet zorgen voor een nieuwe CE markering, risicoanalyse en evaluatie, verklaring van overeenstemming en het TCD (TechnischConstructie Dossier).


Willem Verwoerd