/ Home / FAQ / Gebruiksaanwijzing  

Geen gebruiksaanwijzing bij camera

Vraag Ik heb een camera gekocht voor bewaking. Bij het plaatsen ervan werd
mij geen gebruiksaanwijzing gegeven of geen garantiebewijs. Het enige ducument
die ik had was de factuur met daarop de garantieperiode.Mag ik een handleiding
eisen voor ik de factuur betaal of wat is de wetgeving daarover? Moet er een
aparte garantiebon geschreven worden?Antwoord
Rond garantie van industriële producten is weining vastgelegd. Dit in afwijking
van de consumenten sector. Op de factuur staat de garantie periode. Dat betekent
dat je een officieel document hebt waar je je op kan beroepen als je aanspraak
wilt maken op garantie. Ik ga er vanuit dat de garantie geen uitsluitingen heeft
(zoals banden bij een neiwue auto). Was dit het geval geweest, dan had dat bij
de vermelde garantie periode op de factuur gestaan. Mogelijk is het verstandig
daar een bevestiging van te vragen.
Een gebruiksaanwijzing is alleen op basis van Europese richtlijnen af t dwingen
als zonder er meer gevaren voor de gebruiker bestaan dan met. Anderzijds is het
ook noodzakelijk als er een risico is dat het product niet juist wordt gebruikt.
Bij een camera die op een punt is bevestig en verder niets doet (of soms wat
beweegt) is er weining informatie te geven. De camera is aangesloten op een
monitor. Daar is waarschijnlijk een beperkte informatie bij gegeven (aan / uit,
beeld instelling). Dat is nodig om niet voor ieder verloop de installateu te
hoeven vragen en en ander bij te regelen. De zaak is ingeregeld opgeleverd door
het bedrijf dat de camera heeft geleverd. Dusales werkt. Vermeodelijk kan en
hoef je geen onderhoud te plegen aan de camera, dus ook daar is een
gebruiksaanwizing niet direct noodzakelijk. Wel kan je je leverancier attenderen
op het ontbreken van een gebruiksaanwijzing. Ditkan een foutje zijn, maar het
kan ook geen functie hebben. Laat je toeleverancier dit dan wel bevestigen zodat
er later gen problemen ontstaan als je iets hebt gedaan dat problemen oplevert
en voorkomen had kunnen woerden met een beperkte gebruiksaanwijzing.Willem Verwoerd