/ Home / FAQ / Assemblage  

Assemblage, en de noodzaak om extern te testen

Vraag We ontwerpen en vervaardigen modules bedoeld voor samenbouw tot een totale machine bij de klant. Het betreft hier veelal mechatronische modules die derhalve vallen onder de richtlijnen voor machines, LVD en EMC.

Ons probleem is het volgende: Onze assemblage-afdeling beschikt over opstellingen waarmee de modules kunnen worden getest, afgeregeld en gekalibreerd. Deze opstellingen worden door onszelf ontwikkeld en alleen binnen ons bedrijf toegepast. In sommige gevallen bestaan deze opstellingen uit een drager/frame met een PC/schakelkast voor het aanbieden van voedingsspanning en stuursignalen. In andere gevallen wordt de te testen modules slechts op schakelkastje aangesloten. Op het moment van testen is er sprake van een gevaarlijke situatie, er bewegen delen die (mits we geen additionele maatregelen nemen) voor het produktiepersoneel gevaar kunnen opleveren.

Mijn vragen zijn: In hoeverre valt de testoptelling onder de machinerichtlijn? Immers, zonder aangesloten module is er geen sprake een machine - de opstelling is 'statisch'. Of moet ik er vanuit gaan dat de opstelling inclusief de te testen module beschouwd moet worden? Indien de separate onderdelen van de opstelling (èn de module) voldoen aan LVD en CE, in hoeverre moet de totale opstelling in bedrijf dan nogmaals aan LVD en CE worden getoetst? We betwijfelen of de additionele kosten voor met name EMC testen te rechtvaardigen zijn.Antwoord
De EMC en LVD bieden de mogelijkheid onderdelen CE te markeren. Als dat is gebeurd kan de afnemer werken volgens de EMC guideline. Meer informatie vind je op de site. Ook voor de LVD is er een vergelijkbare guideline. Daar vind je op Euronorm minder over omdat deze nagenoeg identiek is aan die van de EMC richtlijn.Lever je ze met CE markering, dan is er één probleem minder. Het testen gebeurt met een "open" machine. Dat mag mits...... Wat zijn dan die mitsen. De kans op ongevallen moet zo klein mogelijk blijven. Het personeel dat de testen uitvoert moet goed op de hoogte zijn van de risico's en weten hoe ze moeten werken. Laat ze de instructie / werkvoorschrift waar dat in staat lezen en ondertekenen. Dat is het bewijs voor de werkgever dat ze op de hoogte waren en zijn van de risico's en veiligheidsvoorschriften rond het gebruik van deze installatie. Zorg er voor dat mensen die de betreffende stukken niet hebben getekend niet in de buurt kunnen komen. Plaats het geheel bijvoorbeeld in een afsluitbare ruimte. Zorg dat de omgeving schoon en in goede conditie is. Zorg dat het personeel goede kleding draagt. Een stroeve vloer, al dan niet in combinatie met schoenen met een antislipzool, maakt de kans op uitglijden of struikelen beduidend kleiner. Zorg voor een gode bereikbaarheid van de delen waarvan je wilt zien hoe ze staan bij het inregelen.

Dit overzicht is niet uitputtend. Ik ken de testopstelling niet en kan niet concreet zijn. Daarnaast is het jullie beslissing hoever je gaat met veiligheid. Ik zeg altijd dat ook een stans 100% veilig te maken is, maar dan is er niet meer economisch te werken met die machine. Dat zou ook voor jullie testopstelling kunnen gelden. Jullie moet besluiten hoe je een en ander regelt, beveiligt en dergelijke.

Succes en als je nog vragen hebt hoor ik het wel,

Log anders even in op onze CE Tool, die loodst je er doorheen, zie tools.euronorm.netGo to tools.euronorm.netWillem Verwoerd