/ Home / FAQ / Assemblage  

Assemblage compressoren en CE-markering

Vraag Als invoerder/verdeler van verschillende producten op de Belgische markt, hebben wij de vraag gekregen om compressoren te assembleren. Hiervoor worden uitsluitend componenten uit Europa gebruikt, die reeds een CE-markering hebben. Anderzijds willen we enkele componenten uit niet EU landen gebruiken waarvoor nog geen keuring is aangevraagd. Onze vragen zijn hiervoor:
- Indien alle componenten gekeurd zijn is er dan nog bijkomende
keuring nodig. En indien ja, welke?
- Indien enkele componenten niet gekeurd zijn, wat zijn dan de
stappen te ondernemen. En wat mogen deze stappen ongeveer kosten.Antwoord
Je bouwt producten uit ingekochte delen. Deze delen zijn beoordeeld op basis van de Europese richtlijnen en er zitten verklaringen bij. Wat jouw toeleveranciers niet weten is hoe jij de zaken koppelt. Daar zal jij dus kritisch naar moeten kijken. Ontstaan door de koppeling van de machine, besturingen e.d. geen nieuwe gevaren? Zo ja, dan moet je kijken of je maatregelen moet / kan nemen. De basis voor het oordeel is een risico analyse. Een en ander leg je vast in het TCD (Technisch Constructie Dossier) dat je moet maken. Al met al niet al te veel werk, maar het moet wel gebeuren. Uiteindelijk zal jij de CE markering op het totale product aan moeten brengen. Jij kan het geheel overzien, jouw toeleveranciers alleen hun onderdeel.

Is er één van de toegeleverde delen niet CE gemarkeerd, dan zal je dat deel in jouw beoordeling, risico analyse en dergelijke moeten opnemen. Alleen is het vaak veel eenvoudiger en goedkoper om bij de toeleverancier buiten de EU het halffabrikaat te kopen dat voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen en dus voorzien is van een CE markering. Juridisch zitten daar wel wat problemen aan. Als je de verhalen leest op Euronorm over "private label" heb je een goed beeld van welke juridische problemen je kan krijgen en hoe je dat (op voorhand) kan afdekken.

Waarom leg ik één en ander bij voorkeur bij jouw toeleverancier. Als jij X electromotoren binnen krijgt, hoe weet jij of ze voldoen aan de EMC richtlijn. Dat wordt dus meten. Maar hoe zeker ben je dat de tweede motor identiek is aan de eerste? Dit is de lijn van het probleem als jij gaat beoordelen. Als de toeleverancier een product heeft gemeten kan deze, op basis van zijn interne kwaliteitsysteem, met nagenoeg 100% zekerheid, stellen dat alle motoren in die serie voldoen aan de eisen van de EMC richtlijn. Dat betekent dus dat er maar één motor gemeten wordt. En die motor verkoopt hij nog eens aan X klanten. Hierdoor zijn de kosten van een EMC meting voor hem (per motor omgeslagen) bijna nihil, terwijl jij (en de andere Europese afnemers) er anders handen vol geld aan kwijt zijn.

Is het niet duidelijk, dan hoor ik het nog wel.Willem Verwoerd