/ Home / FAQ / Verklaring van overeenstemming  

Is het opstellen van een Declaration of Conformity verplicht?

Vraag Is de fabrikant van een product verplicht om een "declaration of conformity" op te stellen en deze (op verzoek) aan de gebruikers van het product te overleggen? Welke richtlijnen zijn minimaal van toepassing op een product met daarin elektronica en gevoed vanuit 230VAC? Ik neem aan dat dit de Laagspanningsrichtlijn en EMC richtlijn zijn?Antwoord
Bij de door u genoemde producten moet een Declaration of Conformity worden gevoegd. Niet alleen op verzoek, nee die bent u verplicht mee te leveren evenals een gebruiksaanwijzing.
Gaat het om kleine onderdelen, dan staat vaak het verhaal op de verpakking gedrukt. Dit is dan een acceptabel aternatief voor een los bijgevoegde verklaring. De beide richtlijnen zijn op elektische / elektonische producten altijd van toepassing. Verder kunnen er andere richtlijnen zijn waar rekening mee gehouden moet worden zoals de ATEX, Machine richtlijn e.d. Dit is afhankelijk van de specifieke toepassing van een product.

Succes en heb je nog vragen, dan hoor ik het wel,Willem Verwoerd