/ Home / FAQ / Verklaring van overeenstemming  

Wat betekent het nummer op sommige producten?

Vraag Wat betekent het nummer van de CE-markering op een product en hoe kan ik zien dat het een markering voor een medisch hulpmiddel betreft?Antwoord
Op de verklaring van overeenstemming staat op welke richtlijn(en) de CE markering betrekking heeft. In jouw geval moet er in ieder geval staan dat het betrekking heeft op de richtlijn medische hulpmiddelen.

Het nummer dat op de verklaring staat is gekoppeld aan een Notified Body. Dat moet terug te vinden zijn in NANDO.. Zo'n Notified Body heeft het betreffende product onderzocht en is van mening dat de fabrikant terecht heeft gesteld dat dat product voldoet aan de richtlijn medische hulpmiddelen.


Willem Verwoerd