/ Home / FAQ / Verklaring van overeenstemming  

Laagspanningsrichtlijn en gebruiksaanwijzing?

Vraag De LVD (Low Voltage Directive, Laagspanningsrichtlijn) schrijft voor dat binnen de EER de veiligheidsgerelateerde tekst van de gebruiksaanwijzing wordt geleverd in de taal van het land waarin het product wordt afgezet. De EER telt nogal wat landen. Wat betekent dat voor de gebruiksaanwijzing?


Antwoord
De Laagspanningsrichtlijn eist een gebruiksaanwijzing in één van de moderne talen. Dat kan Engels, Frans of bijvoorbeeld Spaans zijn. Het ligt dus niet vast welke taal dat is. Je hoeft dus (als het product onder de LVD valt) niet in alle talen van de EU de gebruiksaanwijzing op te stellen. Men gaat er vanuit dat de mensen die de producten gebruiken (in hun ontwerp) voldoende kennis hebben van die taal om er op een juiste manier mee te kunnen werken. Dus daar heb je geen problemen mee.

De eis van de taal van het land geldt bijvoorbeeld wel bij producten die onder de Machinerichtlijn vallen.Willem Verwoerd