/ Home / FAQ / Assemblage  

Losse componenten en CE-markering

Vraag Wij distribueren componenten van een Duits bedrijf in België en Luxemburg. Het betreft lagers, lineaire geleidingen, dichtingen, motoren en sturingen produceerd. Het probleem is dat onze motoren en de sturingen leverbaar zijn met een CE certificaat, maar veel van onze klanten verwachten ook een CE certificaat voor de andere hierboven genoemde componenten. Behoren deze componenten voorzien te zijn van het CE, klanten beweren van wel, en wat is hier de juiste weg (volgens de Belgische normen en wetgeving)? Het moederbedrijf in Duitsland kan ons CE gemarkeerde componenten niet bezorgen. Moeten we dit zelf opstellen of hebben jullie zo'n exemplaar ?

 

Antwoord Jullie klanten vragen, niet gehinderd door enige terzake doende kennis, een CE markering op jullie componenten. In de eerste plaats stel ik voor dat je de klant(en) laat aangeven op basis van welke richtlijn zij een CE markering op de componenten willen hebben. Als ze verwijzen naar producten van concurrenten, dan weet je ook dat zij weinig kennis van zaken hebben. Producten die onder de machine richtlijn vallen moeten minimaal één bewegend deel hebben en mechanisch aangedreven zijn. Lagers, lineaire geleidingen en dichtingen voldoen niet aan deze voorwaarden. Een relatie met andere richtlijnen is er mijns inziens ook niet. In dit geval behoeven deze componenten niet van een CE-markering te worden voorzien.

 

Log anders even in op onze CE Tool, die loodst je er doorheen, zie tools.euronorm.netGo to tools.euronorm.net

 

Willem Verwoerd