/ Home / FAQ / Verklaring van overeenstemming  

Verantwoordelijkheid TCD bij faillissement

Vraag
Waar blijft het TCD van een leverancier van een machine als deze
failliet gaat? Wie is dan aansprakelijk?


Antwoord Hierover is niets in de wet geregeld. Hier zal je oplossingen in de richting moeten zoeken zoals dit bij problemen rondom de broncodes van op maat gemaakte softwarepakketten werd gedaan. Deze werd bij een notaris gedeponeerd. Als het bedrijf failliet ging en niet werd voortgezet, dan kon de eigenaar van de software zijn "source" opvragen. Het knelpunt is echter dat een TCD pas samengesteld hoeft te worden als de overheid dit opvraagt. Daarnaast kunnen er zaken veranderen zonder dat dit invloed heeft op de bestaande machines. Met andere woorden, er zit aan dit verzoek wel duidelijk een kostenplaatje. Het is dus onderhandelen als dit echt van belang is.

Ik ga er vanuit dat in principe de waarde van een TCD maar tijdelijk is. Na verloop van tijd verouderen immers bepaalde oplossingen. Er kunnen dus op basis van de huidige richtlijnen modificaties op de machines moeten worden aangebracht.

Qua aansprakelijkheid is er inderdaad een probleem. Een benadeelde particulier kan een ieder in de keten aansprakleijk stellen voor schade die hij of zij heeft geleden. De aangesproken partij zal deze schade kunnen verhalen op de daarvoor meest aangewezen partij (bijvoorbeeld de fabrikant van de machine). Is die failliet, dan ontstaat er een probleem. De schade is dan in principe niet te verhalen.

Echter ik verwacht niet dat er veel problemen zullen ontstaan. Ik heb nog niet gehoord dat er problemen zijn geweest omdat een fabrikant van een machine failliet is gegaan.


Willem Verwoerd