/ Home / FAQ / Arbo - VCA  

Wie mag heftruckbewijs verstrekken?
Vraag Ik las dat je voor het rijden op een heftruck een specifieke deskundigheid moet bezitte...
more >>


Beeldschermbril
Vraag Kunt u mij informatie bezorgen over, wat houdt een beeldschermbril in en wanneer moet h...
more >>


Gevaarlijke stoffen MSDS
Vraag Wij produceren onder andere gevaarlijke stoffen die gemaakt worden in onze vestiging in...
more >>


Wanneer is een V&G plan verplicht
Vraag Ik hoor veel verschillende verhalen over het V&G plan, het veiligheids- en gezondhe...
more >>


Gebruiksvergunning appartementsgebouwen
Vraag Naar aanleiding van de laatste Nieuwsbrief inzake een "gebruiksvergunning" he...
more >>


Gehoortest en de shovel
Vraag Een van onze chauffeurs rijdt op een shovel en heeft gehoorproblemen. Wat zegt de wetge...
more >>


Hoe vaak moet je een RIE uitvoeren?
Vraag Hoe vaak moet je een RI&E uit (laten) voeren? Antwoord <...
more >>


Toolbox onderaannemers
Vraag Hoe zit het met de verplichting van het houden van toolboxmeetings bij onderaannemers? ...
more >>


Aan welke eisen moet een kantoorsuper voldoen?
Vraag Aan welke wettelijke veiligheidseisen dient een kantoorsuper te voldoen? Het gaat om ee...
more >>


Verhuur ruimte met houtbewerkingsmachines
Vraag Wij willen een ruimte verhuren waarin houtbewerkingsmachines staan opgesteld. Een deel ...
more >>


Gehoorbescherming
Vraag Machines maken bij ons 76dB lawaai, moet ik nu gehoorbescherming gebruiken of wat ...
more >>


RI&E via zusterbedrijf?
Vraag Een bedrijf heeft X, redelijk identieke vestigingen in Nederland. Dit is gedaan van...
more >>


Toelichting op de preventiemedewerker
Zoals u weet was de verplichte inschakeling van een Arbodienst sinds de invoering al strijdig met de...
more >>


Taken preventiemedewerker
VraagWe krijgen veel folders over cursussen voor de preventiemedewerker. Het takenpakket is e...
more >>


RI&E alleen gratis voor leden?
Vraag Ik wil in het kader van de liberalisering van de Arbowet gebruik maken van de branche r...
more >>


Verstandelijk gehandicapten
Vraag: Ik werk op een zorgboerderij met verstandelijk gehandicapten. Over hoeveel gehandicapten mag ...
more >>